VIAG

TREEE Education / VIAG

VIAG staat voor VeiligheidsInstructie AardGas voor de Energiebedrijven (VIAG). De VIAG geeft samen met de bijlagen en Veiligheid Werk Instructies (VWI’s) uniforme regelgeving voor een veilige bedrijfsvoering in
de gasvoorzieningssystemen van netbeheerders. De VIAG geeft hiermee invulling aan de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Alle netbeheerders, aannemers en meetbedrijven moeten zich aan deze regels houden. Het specifieke toepassingsgebied betreft lage druk netten met een gasdruk tot en met 200mbar en hoge druk netten groter dan 200mbar tot en met 8 bar.

Binnen de Gasnetbeheerders is door Netbeheer Nederland middels een eenduidige regelgeving bepaald aan welke eisen een medewerker moet voldoen wanneer hij werkzaamheden verricht op en aan  gasvoorzieningsystemen. TREEE geeft alle veiligheidstrainingen op het gebied van de VIAG. De VIAG training is bestemd voor eenieder die werkzaamheden gaat verrichten binnen het afgebakende domein van de regionale netbeheerders. Vanaf Toeganghebbend Persoon, VOP-Assistent, VOP-Meters, VP-Meterkast, VP, AVP, WV, Bedieningsdeskundige, OIV tot en met Installatie Verantwoordelijke.

TREEE is in staat om uw tijdelijke, toekomstige of huidige medewerkers te trainen, te coachen en op te leiden binnen de wereld van de energiedistributie techniek.

In de VIAG training zullen de volgende onderwerpen worden behandeld:

  • aanwijzingsstructuur van Installatieverantwoordelijke tot leek;
  • bedieningshandelingen;
  • WEB niveaus in relatie met de aanwijzing;
  • Veiligheid Werk Instructies (de opbouw);
  • Arbowet;
  • werkplek;
  • PBM’s;
  • uitvoeringsplannen en opdrachtverstrekking;
  • toepassingsgebied;
  • gevarenzone.

TREEE kan trainingen in company verzorgen, maar ook vanuit haar eigen opleidingslocatie te Venray.

Examinering

Voor de VIAG worden de examens voor certificering afgenomen door een onafhankelijk examenbureau. Naast een theorie-examen zal, afhankelijk van het soort aanwijzing, ook een praktijktoets deel uitmaken
van het examen. TREEE faciliteert en begeleidt het volledige traject van opleiding tot certificering: voor zowel een praktijktraining, het regelen van examens als het begeleiden van een certificeringstraject kunt u TREEE
inschakelen. Alle lessen worden door een team van deskundige docenten verzorgd.

Training op maat

Naast de reguliere trainingen is het ook mogelijk om TREEE een training op maat te laten verzorgen. Denk hierbij aan o.a. opfriscursussen of trainingen voor medewerkers met leerproblemen. Een training voor een specifieke doelgroep is ook mogelijk. Laat u geheel vrijblijvend informeren over de training mogelijkheden van TREEE.

Laat u geheel vrijblijvend informeren over de VIAG trainingen van TREEE. Heeft u vragen en/of opmerkingen, neem dan vooral contact met ons op: info@treee.nl of bel naar +31 6 83176474.

Ben je benieuwd naar onze aanpak voor wat betreft trainingen en examineren? Bezoek onze pagina Education.