‘TREEE komt uit de energiesector en helpt technisch personeel en hun organisaties groeien door het aanbieden van trainingen en veiligheidsexamens BEI en VIAG’

~ Herbert van Aken

TREEE Education:

In de energieproductie en -distributiewereld is reeds langere tijd een enorm tekort aan vakkundig personeel. Daarom heeft de detachering van TREEE trainers intern (bij opleidingsinstituten) en extern (bij bedrijven), hoge prioriteit bij TREEE. In de energieproductie en -distributiewereld is reeds langere tijd een enorm tekort aan vakkundig personeel.

De trainers van TREEE geven medewerkers in de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur van gas- en elektriciteitsnetwerken meer vakinhoudelijke expertise. Een TREEE trainer is een laagdrempelige oplossing voor een bedrijf om de huidige werkwijze(n) te optimaliseren en professionaliseren. TREEE leidt, ook in samenwerking met opleidingsinstituten, mensen in de techniek op en geeft tevens veiligheidstrainingen in de distributiewereld op gebied van BEI (Bedrijfsvoering Elektrische Installaties) en VIAG (Veiligheidsinstructies Aardgas). Dit kan in company of op de vaste cursuslocatie van TREEE zelf.

TREEE traint niet alleen medewerkers, maar ook herintreders. In het geval van herintreders werkt TREEE o.a. samen met organisaties die 50+’ers opnieuw aan werk helpen vanuit een thuissituatie.
TREEE vindt het belangrijk om haar ervaring en expertise op het gebied van ondergrondse en bovengrondse infrastructuur van gas- en elektriciteitsnetwerken te delen. Ze begeleidt en motiveert medewerkers c.q. herintreders bij hun opleiding en training. TREEE geeft hen bovendien de middelen en omgeving om de opleiding en training tot een succesvol einde te brengen.

Het doel van TREEE is dat haar leerlingen binnen de distributiewereld breed inzetbaar zijn (medewerkers) en/of opnieuw participeren op de arbeidsmarkt (herintreders). TREEE coacht haar leerlingen naar de gewenste werksituatie.

TREEE, samen doorgroeien in techniek!

TREEE is ook op zoek naar trainers en examinatoren. Zoek je hierin een baan of wil je meer weten, bekijk onze vacatures hier.

Of neem direct contact op via info@treee.nl of bel naar +31 6 83176474.