‘TREEE Technical begeleidt het gehele traject als het gaat om ondergrondse en bovengrondse infrastructuur van gas- en elektriciteitsnetwerken.’

~ Okko Riensema

Op dit moment is de energietransitie in volle gang. Hierbij wordt ontzettend veel kennis en kunde gevraagd van bedrijven die zich bezighouden met ondergrondse en bovengrondse infrastructuur van gas- en elektriciteitsnetwerken. Een groot probleem hierbij is het tekort aan personeel, kennis en kunde en daarmee slagkracht.

Ondanks dat, ziet TREEE met haar ervaring en expertise veel interessante kansen voor infra en distributie aannemers, distributiebedrijven, netwerkbedrijven, gemeenten en installateurs. TREEE wil duidelijkheid scheppen in de chaos van de energietransitie.

TREEE kan jouw bedrijf vakbekwaam bijstaan met ontwerp en engineering, en daarnaast ook het projectmanagement en de directievoering van complete projecten verzorgen. Bedrijven laten daarom de projectbegeleiding aan TREEE over. Ze kunnen TREEE’s ervaring en expertise inzetten bij vraagstukken of problemen bij projecten, zowel intern als extern.

Een paar voorbeelden van projectbegeleiding door TREEE:

  • Voorlichting en co-advisering aan buurtschappen over de te nemen maatregelen van de gemeenten voor de invoering van duurzame energiebronnen, zoals: zonnepanelen, windmolens, waterstof, warmtepompen, laadpalen, elektriciteitsweiden;
  • Begeleiding van agrarische bedrijven tijdens de te nemen stappen om over te gaan op duurzame energiebronnen: wat is de huidige stand van zaken, welke maatregelen dienen genomen te worden en wat zal het eindresultaat zijn?;
  • Communicatie over en weer met de netwerkbedrijven over het invoeden van duurzame energievoorzieningen in hun net, namens de klant. TREEE werkt nauw samen met netwerkbedrijven en kan daardoor, als intermediair, voor de klant de communicatie efficiënter laten verlopen;
  • Aannemers die voor (Europese) aanbesteding staan, begeleidt TREEE bij het schrijven van hun inschrijving op de betreffende aanbesteding. TREEE weet wat belangrijk is bij aanbesteding, omdat ze op dit gebied veel kennis en ervaring heeft.

TREEE, samen doorgroeien in techniek!

TREEE is ook op zoek naar trainers en examinatoren. Zoek je hierin een baan of wil je meer weten, bekijk onze vacatures hier.

Of neem direct contact op via info@treee.nl of bel naar +31 6 83176474.