BEI

TREEE Education / BEI

BEI staat voor Bedrijfsvoering Elektrische Installaties en is met bijbehorende Veiligheid Werk Instructies (VWI’s) van toepassing op laag-, midden-, en hoogspanning distributienetten en -systemen van de  energienetwerkbedrijven. Binnen de energienetwerkbedrijven is door Netbeheer Nederland middels een eenduidige regelgeving bepaald aan welke eisen een medewerker moet voldoen wanneer hij werkzaamheden verricht op en aan distributienetten voor elektriciteit.

TREEE geeft alle veiligheidstrainingen op het gebied van de BEI. TREEE is in staat om uw tijdelijke, toekomstige of huidige medewerkers te trainen, te coachen en op te leiden binnen de wereld van de energiedistributie techniek.

In de BEI trainingen zullen de volgende onderwerpen worden behandeld:

  • aanwijzingsstructuur van installatieverantwoordelijke tot leek;
  • bedieningshandelingen;
  • WEB niveaus in relatie met de aanwijzing;
  • Veiligheid Werk Instructies (de opbouw);
  • Arbowet;
  • werkplek;
  • PBM’s;
  • uitvoeringsplannen en opdrachtverstrekking;
  • toepassingsgebied;
  • gevarenzone.

TREEE kan trainingen in company verzorgen, maar ook vanuit haar eigen opleidingslocatie te Venray.

Examinering

Voor de BEI worden de examens voor certificering afgenomen door een onafhankelijk examenbureau. Naast een theorie-examen zal, afhankelijk van het soort aanwijzing, ook een praktijktoets deel uitmaken van het examen.

TREEE faciliteert en begeleidt het volledige traject van opleiding tot certificering: voor zowel een praktijktraining, het regelen van examens als het begeleiden van een certificeringstraject kunt u TREEE inschakelen. Alle lessen worden door een team van deskundige docenten verzorgd.

Training op maat

Naast de reguliere trainingen is het ook mogelijk om TREEE een training op maat te laten verzorgen. Denk hierbij aan o.a. opfriscursussen of trainingen voor medewerkers met leerproblemen. Een training voor een specifieke doelgroep is ook mogelijk, bijvoorbeeld een complete opleiding voor monteurs op het gebied van de aanwijzing VOP meters, in het kader van het project ‘uitrol slimme meters’ (laagspanning).
De middenspanning trainingen dienen als basis voor het uitvoeren van middenspanningsinstallaties. Ook zijn deze trainingen een vereiste voor het uitoefenen van het vak middenspanningsmonteur. Deze korte trainingen bestaan uit alle basisinformatie met betrekking tot middenspanning. In essentie leren uw medewerkers alle elementen die nodig zijn om kwaliteit te kunnen leveren en op een veilige manier te kunnen werken als  elektrotechnicus aan middenspanningsinstallaties.

De training voor BEI hoogspanning is vooral theoretisch. Bij hoogspanning hebben uw medewerkers te maken met kabels en bovengrondse lijnen met een spanning van 50.000 Volt en hoger, die gebruikt worden voor het transport van elektriciteit over grotere afstanden. Het is bijna onnodig om te vermelden dat zonder deze training uw medewerkers niet veilig te werk kunnen gaan.

Ben je benieuwd naar onze aanpak voor wat betreft trainingen en examineren? Bezoek onze pagina Education.

Laat u geheel vrijblijvend informeren over de BEI trainingen van TREEE. Heeft u vragen en/of opmerkingen, neem dan vooral contact met ons op: info@treee.nl of bel naar +31 6 83176474.