Ik ben een trainer gas,- of elektrotechniek

Je kunt aankomende professionals trainen en enthousiasmeren voor de energiesector

Ik ben een examinator

Je examineert studenten en denkt mee v.w.b. ontwikkelingen en innovatie binnen de energiesector

TREEE staat voor:

Technical Realization of Engineering and Education in Excellence

Met de energietransitie komen er veel nieuwe technieken op ons af. Vooral voor de bedrijven die zich bezighouden met ondergrondse en bovengrondse infrastructuur van gas- en elektriciteitsnetwerken. Maar ook gemeenten weten zich soms geen raad welke stappen te doorlopen voor een efficiënte invoering van duurzame energiebronnen.

Er zijn veel stakeholders waarmee je rekening dient te houden bij de invoering van een andere energievoorziening: netwerkbedrijven, distributiebedrijven, bouwbedrijven, industrie, projectontwikkelaars, aannemers, midden- en kleinbedrijven, agrarische bedrijven en bijvoorbeeld omwonenden.

Daarnaast is er angst en weerstand van inwoners voor het ‘onbekende’ op energiegebied en de te nemen maatregelen voor een stabiele toekomst. Het is daarom in eerste instantie belangrijk dat er over de huidige energietransitie gedegen kennis van zaken is.

Kennis en kunde waar betrokken partijen vertrouwen in kunnen hebben en het inzicht ‘dat het goed komt’.

TREEE heeft de ervaring en expertise om alle betrokken partijen in de overgang naar een duurzame energievoorziening te begeleiden, adviseren, coachen en trainen om samen door te groeien in de techniek. Voor elk technisch vraagstuk heeft TREEE een passende oplossing c.q. specialisatie, steeds met als doel het behalen van het gewenste resultaat.

TREEE, samen doorgroeien in techniek!

TREEE | Technical begeleidt het gehele (opleidings-)traject als het gaat om ondergrondse en bovengrondse infrastructuur van gas- en elektriciteitsnetwerken.

Zowel de primaire als de secundaire engineering. Vanaf de opwekking van elektriciteit tot en met het transport en de distributie ervan.

Of het nu gaat om hoog-, midden-, of laagspanningsnetten, distributienetten, openbare verlichting, en lage- en hogedrukgasleidingen en installaties.

Meer lezen…

TREEE | Realization adviseert en coacht haar klanten naar het realiseren van het te behalen doel.

Dat doel is heel breed en varieert van geselecteerd worden voor de juiste baan, de juiste mensen op de juiste plaats, het succesvol slagen van een project tot aan het krijgen van een grote opdracht.

Meer lezen…

TREEE | Engineering kan haar klanten vakbekwaam bijstaan met advies, ontwerp en engineering en kan daarnaast ook het projectmanagement en de directievoering van complete projecten verzorgen.

Projecten kan ze uitvoeren op locatie van de opdrachtgever of op eigen locatie.

Meer lezen…

TREEE | Education is door haar ruime ervaring binnen de nutswereld en aannemerij in staat om medewerkers en opleiders (train-de-trainer) zodanig te trainen en te coachen dat zij volledig kunnen meedraaien in de organisaties van haar klanten / relaties.

Dit maakt TREEE tot een unieke intermediair tussen nutsbedrijven en hun aannemers.

Daarnaast is TREEE gespecialiseerd in het selecteren en detacheren (detavast) van personeel op MBO, HBO en universitair niveau binnen de techniek van ondergrondse- en bovengrondse infrastructuur van gas- en elektriciteitsnetwerken.

Meer lezen…

TREEE | Excellence staat voor de perfecte cirkel van technische kennis die TREEE bewaakt voor haar klanten.

TREEE zorgt met haar expertise en ervaring ervoor dat het proces van kennis en kennisoverdracht nooit wordt onderbroken.

Dit maakt dat TREEE excellent is in haar dienstverlening, omdat ze het proces van kennis en kennisoverdracht optimaliseert, waardoor er nooit een gebrek aan kennis ontstaat.

Dit is essentieel voor het voortbestaan van de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur van gas- en elektriciteitsnetwerken in de huidige energietransitie.

Zowel TREEE als haar klanten zullen steeds middels examinering getest worden op deze kennis, zodat zij beiden een excellente dienstverlening kunnen blijven geven op het gebied van techniek (inhoudelijke
kennis van het vak) en onderwijs (in- en externe kennisoverdracht).

Meer lezen…